Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken för tiden 2.1.2023-6.11.2023. Placeringen är Vindängens daghem i 3-5 årsgrupp.

Vindängens daghem är ett tvåspråkigt daghem i Sundom. Daghemmet öppnades 2013 och har 6 avdelningar; 4 svenska och två finska. Daghemmet har ändamålsenliga utrymmen; bildkonstrum, bibliotek, gymnastiksal och utrymmen för personalens administrativa arbete och möten. Daghemmet har en stor gård som finns i anslutning till skogen som ger möjlighet till utepedagogik och rörelse.

Lärare inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärderingen. Planeringen utgår från barnens behov, styrkor och intresseområden.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
- en motiverad och inspirerad pedagogisk inställning till arbetet
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer
- goda interaktions-och samarbetsfärdigheter som stöder barnens, arbetsgemenskapens och familjernas välmående

Vi värdesätter:
- ett pedagogiskt arbetssätt som utgår från barnen
- stark samarbetskompetens

Vi erbjuder:
- ett intressant och även utmanande arbete som teammedlem i en arbetsomgivning med professionella på småbarnspedagogik
- ett mångsidigt arbete där det finns möjlighet att utföra arbetet enligt den egna personen och att påverka daghemmets verksamhet

Den uppgiftsbaserade lönen är 2575,63€/mån.
Prövotid är fem månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist, tfn. 040 730 5503

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik / Sundom daghem

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb