Lärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Lärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Vasa stad söker 14 lärare inom småbarnspedagogik till ordinarie befattningar inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

Placeringsplatserna till en början av arbetsförhållandet är: Alkulan päiväkoti, Huvikummun päiväkoti, Länsimetsän päiväkoti (2), Malmöntalon päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Suvilahden päiväkoti, Teeriniemen päiväkoti (2), Pikkuonnin päiväkoti, Metsäkallion päiväkoti, Isolahden päiväkoti, Ristinummen päiväkoti och Palosaaren päiväkoti.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik är enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 26 §.

Läraren för småbarnspedagogik svarar för planeringen av en kvalitativ småbarnspedagogik för barngruppen samt för pedagogisk genomföring, utveckling och utvärdering av verksamheten. Planeringen utgår från barnets behov, starka sidor och intressen.

Vi förutsätter
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet i föränderliga situationer i vardagen
- goda färdigheter i interaktion och samarbetskunskaper som stöd för barnets, arbetsgemenskapens och familjernas välmående
- goda färdigheter i nätverkssamarbete samt samarbetsvilja
- en vilja att utveckla den egna yrkesskickligheten och verksamheten i enheten

Vi värdesätter kännedom om och erfarenhet av småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Vi erbjuder
- ett mångsidigt arbete där du har möjlighet att använda din personlighet i arbetet och inverka på verksamheten i daghemmet
- en god arbetsgemenskap
- en flexibel och kontinuerligt utvecklande verksamhetskultur
- goda utbildningsmöjligheter för din kompetensutveckling

Respektive enhets chef ger ytterligare uppgifter:

Alkulan päiväkoti, daghemsföreståndare Lotta Saha, tfn 040 640 3785
Huvikummun päiväkoti, daghemsföreståndare Minna Herttua-Niemi, tfn 040 765 5769
Länsimetsän päiväkoti, daghemsföreståndare Sari Laakso, tfn 040 575 0372
Malmöntalon päiväkoti, daghemsföreståndare Eeva Kuusisto, tfn 040 559 3816
Paakarin päiväkoti, daghemsföreståndare Tuija Välimäki, tfn 040 741 2829
Suvilahden päiväkoti, daghemsföreståndare Mia Jokipii, tfn 0400 697 177
Teeriniemen päiväkoti, daghemsföreståndare Marja Erkkilä, tfn 040 354 1265
Pikkuonnin päiväkoti, servicechef Ritva Lähde, tfn 040 541 7484
Metsäkallion päiväkoti, daghemsföreståndare Arja Lipasti, tfn 0400 915 784
Isolahden päiväkoti, daghemsföreståndare Tuija Välimäki, tfn 040 741 2829
Ristinummen päiväkoti, daghemsföreståndare Hannele Katajisto, tfn 040 632 9737
Palosaaren päiväkoti, daghemsföreståndare Ulla Hakala, tfn 040 742 4789

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Respektive enhets chef ger ytterligare uppgifter

Bildningssektorn/Småbarnspedagogik
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren