Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Esbo stad

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi söker Dig positiva och öppna lärare inom småbarnspedagogik till vår arbetsgemenskap. Du är pedagogiskt ansvarig för verksamheten och teamledare i din barngrupp med barn i åldern 3-5. Westends daghem har sju barngrupper med barn i åldern 1-5. Daghemmet finns nära Västerleden. Naturen finns nära oss, både havet och skogen. En inlärningsmiljö som tar barnens delaktighet i beaktande, är trivsam, tillåtande och inspirerande är viktigt för oss. Vi strävar efter en accepterande positiv miljö och vuxna både ute och inne.Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Läs mer

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

Ledare inom småbarnspedagogik Sara Hannelius 046 877 3710 sara.hannelius(@)esbo.fi

Westends daghem
Adress: Hirbölevägen 1 A-B, 02160 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren