Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Esbo stad

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för pedagogiken i verksamheten, du planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten tillsammans med ditt team och du fungerar som teamledare i teamet. Dessutom ingår du i enhetens ledningsgrupp, vars uppgift är att utveckla enhetens verksamhet. Arbetet börjar i en grupp med 0-3 åringar.

Westends daghem har 7 barngrupper med barn i 0-5 års åldern. Vi arbetar för en positiv och trygg miljö, gott bemötande och god kommunikation. Vi har tillgång till mångsidiga lärmiljöer med skog, stad, bollplan och hav i närheten.

Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38 h 45 min / vecka

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: God förmåga att leda barn och vuxna.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Elli Nylund tel: 0468771777 e-post: elli.nylund(@)esbo.fi

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Hirbölevägen 1, 02160 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!