Lärare inom småbarnspedagogiken, Olars daghem - Esbo stad

Lärare inom småbarnspedagogiken, Olars daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Sökes en entusiastisk lärare inom småbarnspedagogik med positivt förhållningssätt till barnets lärande. Vi bygger på det redan tidigare inlärda och ser alla barn som unika individer, i olika utvecklingsfaser.Du fungerar som pedagogiskt anvarig teamledare och du har två duktiga barnskötarkollegor i ditt team. Barnen i gruppen är 0-3 åringar.Olars daghem är ett litet, 2-grupps daghem med skog och parker på nära håll. Anställningen börjar i augusti 2019.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi god samarbetsförmåga, ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna samt positiv inställning till nya idéer och metoder är också förutsättningar att jobbet löper smidigt.
Vi värdesätter din tidigare teamledararbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.

Läs mer

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

Ledare inom småbarnsped. Mia Hillner-Köysüren 046-8773419 Ledare inom småbarnspedagogiken Susanne Nordling 050-3217376

Olars daghem
Adress: Månskensgatan 2 AB, 02210 Espoo

Mer om arbetsgivaren