Lärare iom småbarnspedagogik - Larsmo kommun

Vi söker dig som vill arbeta som lärare 28h/v. på en avdelningen med barn 0-3 år. Som lärare ansvarar du för att leda det pedagogiska arbetet på avdelningen. Avdelningen är en del av Furuholmens daghem och finns vid Furuholmens Fritidsgård/Solrosen.
Utepedagogik och finska språket är tyngdpunktsområden inom småbarnspedagogiken i Larsmo, vi använder egenvårdarmodellen om arbetssätt.

Läs mer

https://www.larsmo.fi/barn-och-unga/smabarnspedagogik
https://www.larsmo.fi/barn-och-unga/smabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Enhetens förman Eva-Maria Käld tfn. 044-7217609
Chefen för småbarnspedagogik Malin Stenman tfn. 044-7877400

Larsmo kommun, Barnpedagogik, Furuholmens daghem
Adress: Norralarsmovägen 30, 68570 Luoto

Avdelningen för barnpedagogik i Larsmo handhar småbarnspedagogiken för barn 0-6 år, skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet samt öppen parkverksamhet.