Skip to main content
test
Lärartjänst i violinspelning - Raseborg stad

Musikinstitutet vid Raseborgs Kulturinstitut är ett musikinstitut som upprätthålls av Raseborgs stad. Vi har undervisningspunkter i Karis, Ekenäs, Hangö och Ingå. Vi söker lärare i violinspelning till filialen i Ekenäs. Tjänstgöringen inleds 1.8.2023. Tjänsten innefattar undervisning i violinspelning och i sammusicering. I tjänsten kan inkluderas även annan undervisning som ges vid musikinstitutet, detta enligt vilka kunskapsområden den som blir vald till tjänsten har. Undervisningsspråken är svenska och finska.

Vi förutsätter att samtliga sökande är behöriga att undervisa i violinspelning. Vi önskar att den sökande har goda samarbetskunskaper, ett pedagogiskt grepp och erfarenhet av att undervisa både småbarn och elever på mer avancerad nivå. Det är en fördel om man har ett mångsidigt kunnande i att undervisa grupper och beredskap till att undervisa även vid institutets övriga undervisningspunkter.

Av den valde förutsätts intyg över hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag för påseende enligt straffregisterlagens 6 §:s 2 moment för kontroll av brottslig bakgrund. Prövotiden är 6 månader.

Behörighetskraven är enligt 986/1998 förordning. Intyg över behörighet bör bifogas till ansökan i pdf-format.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Intervjuer och undervisningsprov ordnas under vecka 22. Tilläggsuppgifter ges av heli.tondeur@raseborg.fi eller tel. 040 820 1476 (15-17.5 och 19.5 mellan kl. 11-13)

Lär dig mer om oss

Musikinstitutet vid Raseborgs Kulturinstitut

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 8, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb