Lastenhoitaja, eri yksiköt

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

yhden (1) vakinaisen ja neljä (4) määräaikaista lastenhoitajan tehtävää,

Työsuhteet alkavat aikaisintaan 2.8.2021, määräaikaisten päättyessä sopimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022.

Yksiköt, joihin erimittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin lastenhoitajia haetaan ovat Petäjäkankaan päiväkoti, Porkkatörmän päiväkoti ja Maaseläntien päiväkoti. Maaseläntien päiväkodissa on haettavana myös toistaiseksi voimassa oleva toimi sijoituspaikkana vuorokoti.

Hakija voi halutessaan ilmaista hakemuksessa, mihin yksikköön haluaisi tulla valituksi.
Aiemman haun yhteydessä haasteltujen hakijoiden hakemukset otetaan tämän haun yhteydessä automaattisesti huomioon.

Tehtävänä on toimia lastenhoitajan tehtävissä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lastenhoitaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnittelu lähtee lasten tarpeista ja varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelman perusteista. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.
Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta vanhempien sekä henkilökunnan kesken.
Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaisesti, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelman tuntemista
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- valmiutta työskennellä vuorotyössä mm. ilta- ja viikonlopputyö
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita lastenhoitajia.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävissä noudatetaan KVTES:n mukaisia koeaikoja.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 357597. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen aluejohtajat
Jaana Ronkainen; Porkkatörmän päiväkoti ja Petäjäkankaan päiväkoti p. 040 860 8636
Piia Kylli; Maaseläntien päiväkoti p. 040 860 8071
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, varhaiskasvatus

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Keskuskuja, 93600 Kuusamo

Suggested jobs