Skip to main content
test
Lastenhoitaja, Nilonkankaan esiopetus - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

lastenhoitajan määräaikaisen tehtävän ajalle 1.8.2022 - 4.6.2023 tai sopimuksen mukaan.
Työaika on 80 -100 %, tarkentuu myöhemmin.

Sijoituspaikkana Nilonkankaan esiopetuspäiväkoti.

Lastenhoitaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.
Suunnittelu lähtee lasten tarpeista ja esiopetussuunnitelman perusteista. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta vanhempien sekä henkilökunnan kesken.
Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaisesti, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon esiopetussuunnitelman tuntemista
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida esiopetusta muun tiimin kanssa
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin

Haluaisimme esiopetuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita lastenhoitajia.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 448734. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset.
Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa esiopetuksen aluejohtaja
Susanna Pesonen, p. 040 860 8014
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, varhaiskasvatus, Nilonkankaan esiopetus

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Katekeetantie, 93600 Kuusamo

Rekommenderade jobb