Skip to main content
test

Juuri sinä, varhaiskasvatuksen ammattilainen, oletpa sitten varhaisopettaja, lastenhoitaja, sosionomi tai vaikkapa alan loppuvaiheen opiskelija, olet se tuleva työkaverimme Toivakan varhaiskasvatuksessa! Toivakassa on kaksi päiväkotia, Touhuvakka keskustassa ja Ruuhiryhmä Kankaisten kyläkoulun yhteydessä. Lapsia riittää molemmissa päiväkodeissa.
Päiväkoti Touhuvakka sijaitsee Toivakan keskustassa ja päiväkodissa on neljä ryhmää: 1-2v -ryhmä toimii naapurikiinteistössä, Vakkarissa ja 2-5-vuotiaat on jaettu kolmeen ryhmään Touhuvakan tiloissa. Aukioloajat ovat n. klo 5:00 -21.30 arkipäivisin.

Kelpoisuusvaatimuksina lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.
Varhaisopettajan tehtävään hakevalta edellytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta.
Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat.

Palvelussuhteen ehdot lastenhoitajan tehtävässä määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).
Varhaisopettajan tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Tehtäviin valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi ja todistus terveydentilastaan. Lisäksi edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä Toivakan kunnan työterveyshuollossa.

Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Täytämme paikkoja mahdollisesti jo sitä mukaan, kun sopivia hakijoita ilmaantuu, koska meillä on sekä lyhyempiä että pidempiä sijaisuuksia avoinna.

Lisätietoja

https://www.toivakka.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Susanna Kuivalainen, puhelin 040 023 7133; Sirpa Orell-Pohjola, puhelin 050 475 1051

Lisätietoja

Toivakan kunta, sivistystoimi, varhaiskasvatus
Osoite: Jussilanpuisto 5, 41660 Toivakka
Toivakan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb