Lastenhoitajia varhaiskasvatukseen

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavat päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä kerhot ja perhepuistot. Lasten ja perheiden kaupunkina meille rakentuu jatkuvasti uusia päiväkoteja ja päiväkotikouluja. Kehitämme palvelua ja pedagogiikkaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita sekä uusia opetussuunnitelmia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meille lasten ja perheiden osallisuus on tärkeä asia. Jyväskylän laajan koulutustarjonnan ansiosta meillä on osaava ja pätevä henkilökunta.

Nyt haemme varhaiskasvatuspalveluihin

LASTENHOITAJIA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Tehtävät sijoittuvat eri esimiesalueelle. Osa tehtävistä sijoittuu alueen varahenkilöstöön. Tehtävistä osa on pidennetyn aukioloajan päiväkodeissa. Vuorohoitotyöhön hakeutuvat sitoutuvat vuorotyöhön. Osassa tehtävistä on 50% työaika.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Lisäksi odotamme positiivista ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävien sijoituspaikat selviävät rekrytoinnin loppuvaiheessa. Hakemuksessa voit valita ne tehtävät, joista olet ensisijaisesti kiinnostunut.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Hakemuksia käydään läpi jo hakuajalla. Haastattelut järjestetään teams-sovelluksen kautta ja niihin kutsutaan henkilökohtaisesti. Haastattelut videoidaan.

Lisätietojen antajat, päiväkodin johtajat:
Päivi Kaihlajärvi (Savulahti, varahenkilöstö) puh. 014 266 3995, Paula Valkama (Kangasvuori) puh. 014 266 3212, Ulla Puusaari (Mäki-Matti, varahenkilöstö) puh. 014 266 3115, Marianna Patrikainen (Tapiola) puh. 014 266 4942, Tiina Ruppa (Korpilahti) puh. 014 266 0889, Tuula Ollanketo (Myllytupa) puh. 014 266 3158, Kati Turtiainen (Neulaskangas, varahenkilöstö) puh. 014 266 9688, Elina Niekka (Cygnaeus) puh. 014 266 3379, Mika Mäntyvaara (Luhtinen) puh. 014 266 3265, Maija Kontro (Mannila) puh. 014 266 3204.

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtajien yhteystiedot ilmoitustekstissä.

Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs