Lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, jotka sijait-sevat ainutkertaisen kauniin luonnon helmassa.

Sosiaalityöntekijän virka Viitasaarella, uusintahaku

Haemme joukkoomme sosiaalityön ammattilaista, jolta odotamme kehittä-mismyönteisyyttä, innostunutta työotetta sekä hyviä verkosto- ja vuorovaiku-tustaitoja sekä vaatimusten mukaista soveltuvuutta työtehtäviin ja joukkoomme. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 § mukainen kelpoisuus. Myös aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan haussa.

Työyhteisömme on vireä ja ammattitaitoinen. Me haluamme ja pystymme te-kemään asiakaslähtöistä työtä. Toivomme, että olet avoin työn kehittämiselle, kuten muukin työyhteisömme on. Vahvuutemme on, että työn tekemiselle on johdon tuki. Pidämme perehdyttämistä tärkeänä ja pyrimme auttamaan uudet työntekijät alkuun tiimin yhteisellä panoksella.

Sosiaalityössä asiakaskuntaasi kuuluvat kaikenikäiset kuntalaiset ja tulet työs-kentelemään tiiviissä yhteistyössä perhe-ja mielenterveyspalveluiden kanssa.

Viitasaaren sosiaalitoimistossa on avoinna uusintahakuna lastensuojelun so-siaalityöntekijän virka ja työskentelyalueena on koko Wiitaunioni, Viitasaari ja Pihtipudas. Wiitaunionissa lastensuojelun sosiaalityössä on käytössä systeeminen toimintamalli, johon tiimikoulutukset on käyty vuonna 2019. Vuoden 2021 aikana systeemisen toimintamallin täydennys- ja lisäkoulutukset sekä työskentelyotteen juurruttaminen jatkuvat Wiitaunionin alueella. Olemme lastensuojelutyössä jakautuneet kahteen tiimiin, Viitasaaren ja Pihtiputaan tiimeihin. Perusturvalautakunta tukee systeemisen toimintamallin käyttöönottamista.

Työsuhde-etuina meillä on hyvä työnohjaus, etätyö mahdollisuus, kunta- ja kulttuurisetelit, sekä kattavat työterveyspalvelut.

Palkkaus on kilpailukykyinen 3724,52 €/kk ja virka-aikaisesta päivystyksestä maksetaan lisiä erillisen sopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi uusille työntekijöille maksetaan sitouttamispalkkiona kerran vuodessa 2000 € vuosilta 2021 ja 2022. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESn mukaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 31.3.2021 klo 15:00 mennessä. Lisätietoja antaa vastaava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen p. 044 459 6850, kirsi.alonen@viitasaari.fi ja vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä p. 044 459 7253, tuu-la.mantyla@viitasaari.fi .

Lisätietoja

http://www.viitasaari.fi

Tutustu työnantajaan

vastaava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen p. 044 459 6850, kirsi.alonen@viitasaari.fi ja vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä p. 044 459 7253, tuu-la.mantyla@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki, perusturva, sosiaalipalvelut
Osoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.