Skip to main content
test
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä (sijaisuudet Keski-Suomi) - Keski-Suomen hyvinvointialue

Tervetuloa töihin lastensuojeluun!

Haemme

SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄ

eri mittaisiin sijaisuuksiin Keski-Suomen hyvinvointialueelle lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltoon.

Lastensuojelun avohuolto on palveluiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin. Lastensuojelun avohuolto on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmalleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja suojeluun ei toteudu tai on vaarassa jäädä toteutumatta. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun avohuollossa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja arviointi, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton valmistelu. Lisäksi avohuollossa huolehditaan virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä ja keskitetysti kotoutumisvaiheen lastensuojelutyöstä. Meillä tulet osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi ja lähiesimiehiltä sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Yksiköissämme käytetään systeemistä lastensuojelun toimintamallia.

Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät vastaavat sijoitetun lapsen asioista, toimivat monipuolisessa verkostossa ja pitävät yhteyttä lapseen, hänen läheisiinsä ja sijaishuoltopaikkoihin. Meillä sosiaalityöntekijöiden työparina työskentelevät sosiaaliohjaajat ja työtä tehdään useiden eri verkostojen kanssa. Työporukkamme on valmis perehdyttämään sinut vaihtelevaan ja mielenkiintoiseen työhön.

Tarjoamme lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, jotka sijaishuollon jälkeen ovat tarpeellisia. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen tai nuoren jälkihuollon palveluiden riittävyydestä, tapaa asiakkaitaan ja tekee yhteistyötä heidän moninaisten verkostojen kanssa. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä auttaa ja tukee nuorta erilaisissa arjen asioissa, osallistuu hänen palavereihinsa ja on työparina sosiaaliohjaajalle. Jälkihuollon työporukkaan pääset helposti sisään ja neuvoja saat aina tarvittaessa.

Tehtävien kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen pätevyys. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Voit olla myös loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija. Edellytämme, että sinulla on kelpoisuuslain mukainen sosiaalityön sijaiskelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä tai muusta sosiaalityöstä. Lastensuojelun sosiaalityön tekeminen edellyttää lisäksi vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja valmiutta päätöksentekoon sekä erilaisten asiakirjatekstien tuottamiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Tehtävän koeaika vaihtelee riippuen sijaisuuden pituudesta. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi
https://hyvaks.fi/palvelumme/perheiden-palvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:
-
Avohuollon johtavat sosiaalityöntekijät:
Elina Huttunen puh. 050 512 9901 (Keskinen alue: Jyväskylä, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Satu Naskinen puh. 0400 760 657 (Keskinen alue: Jyväskylä, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Matleena Ullner puh. 050 353 7647 (Keskinen alue: Jyväskylä, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Kati Räsänen puh. 050 375 7340 (Keskinen alue: Jyväskylä, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Marja-Liisa Kauppinen puh. 050 438 7549 (Itäinen alue: Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi)
Marianne Maksniemi puh. 040 523 4134 (Läntinen alue: Jämsä, Muurame, Petäjävesi, Keuruu, Uurainen, Multia)
Janna Viikilä puh. 044 459 7012 (Pohjoinen alue: Saarijärvi, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski, Karstula)
Kirsi Kumpulainen puh. 044 459 7343 (Pohjoinen alue: Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula)
-
Sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä:
Ronja Strandman puh. 040 664 6072
Salla Tolppila puh. 040 660 8938
-
Jälkihuollon johtavat sosiaalityöntekijät:
Minna-Maria Saarinen puh. 040 663 9631
Teija Tuisku puh. 040 665 8875
-
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Lisätietoja

Lastensuojelun palvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueestamme muodostuu samalla Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 ammattilaista.

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.


Osoite: Hoitajantie 1, 40620 Jyväskylä

Rekommenderade jobb