Lastensuojelun sosiaalityöntekijän uusi virka

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa on haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän uusi virka. Sosiaalityöntekijä on osa lapsiperheiden sosiaalityön tiimiä, jossa työskentelee lähes 20 lapsi- ja perhepalveluiden osaajaa. Tiimi on jaettu kolmeen pienempään tiimiin: perhesosiaalityön tiimiin, perhetyön tiimiin ja lastensuojelun tiimiin. Lastensuojelun sosiaalityön tiimi vastaa lastensuojelulain mukaisista avo- ja sijaishuollosta sekä alle 18-vuotiaiden jälkihuollosta. Työtehtäviin ei pääsääntöisesti sisälly virka-aikaista sosiaalipäivystystä.

Sastamalassa on aloitettu systeemisen tiimityön kehittäminen vuoden 2017 lopulla. Työskentelyote koko työyhteisössä on systeemisen ajattelun mukainen - voimavarakeskeinen, dialoginen ja asiakasta kunnioittava. Lastensuojelun systeeminen tiimi ottaa yhdessä vastaan asiakkaita lähes viikoittain ja palaute asiakkailta on ollut hyvää. Työyhteisössä on psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttautuva perheterapeutti työn tueksi. Lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö toimii konsultoivana sosiaalityöntekijänä.

Tässä on loistava tilaisuus kokea, miten joustavasti hyvän elämän maaseutukaupunki järjestää erilaisia palveluita ja tekee yhteistyötä yli hallintorajojen. Arvostamme kokemusta työskentelystä perheiden ja lasten kanssa, vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa työotetta. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, jonka tueksi saa huumorintajuisen, positiivisen, toisiaan tukevan ja kehittämismyönteisen työporukan.

Työyhteisömme on sopivan pieni ja dynaaminen, mutta toisaalta riittävän suuri ja sosiaalityöntekijän työskentelyä tukeva. Teemme liikkuvaa työparityötä, moniammatillista yhteistyötä ja kotikäyntejä Sastamalan ja Punkalaitumen alueella. Työn sujuvuuden mahdollistavat ajanmukaiset työvälineet, oma työhuone, liukuva työaika ja mahdollisuus etätyöhön. Säännöllinen ryhmätyönohjaus on järjestetty. Lapsiperheiden sosiaalityössä kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota työhyvinvoinnin tukemiseen ja työntekijöiden perehdyttämiseen, joita kehitämme aktiivisella otteella yhdessä työntekijöiden kanssa. Meillä nimetään uudelle työntekijälle perehdyttämisestä vastaava kollega. Katso Sotesin lapsiperheiden sosiaalipalvelut -facebook-sivulta tiimivideomme ja muita videoita tempauksistamme @lapsiperheidensosiaali.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 7 §:n mukainen kelpoisuus ja laillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää vuodeksi sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 12 §:n mukaisella sijaispätevällä alan opiskelijalla. Työyksikössämme on käytössä virka-auto, mutta oman auton käyttömahdollisuus ainakin ajoittain on eduksi. Sastamalaan on hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet.

Valitun tulee ennen työn vastaanottamista toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote sekä Sastamalan kaupungin työterveyshuollon antama työhön sopivuuslausunto. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Sastamalan kaupunki on savuton työpaikka.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 23, 38201 Sastamala, kuoreen merkintä: Hakemus)

Lisätietoja

http://www.sotesi.fi

Tutustu työnantajaan

Lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö Marianna Heikkilä puh. 050 502 0419, marianna.heikkila@sastamala.fi ja perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki puh. 040 488 0211, hanna.lahteenmaki@sastamala.fi. (molemmat tavoitettavissa viikolla 9)

Sastamalan kaupunki, Sotesi, Lapsiperheiden sosiaalityö, Lastensuojelu
Osoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa vastuukuntana Sastamalan ja Punkalaitumen kunnan yhteensä 27 500 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.