Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka - Alajärven kaupunki

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana
LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.
Järvi-Pohjanmaalla kehitetään parhaillaan perhepalveluja, haluatko juuri Sinä olla mukana kehittämässä perhepal-velujen tulevaisuutta? Tarjoamme Sinulle ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa työtä. Perhepalveluissa tukenasi on mukava, kokenut, kehittämismyönteinen ja ammattitaitoinen tiimi.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnis-ta (asukasluku n. 16 000). Lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä on johtava sosiaalityöntekijän sekä neljä sosiaalityöntekijän ja neljä sosiaaliohjaajan virkaa, joista osa määräaikaisia.
Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan so-siaalityöntekijän tehtävät; palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon so-siaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Yhteistyö sekä perhepalveluiden että muiden lasten ja nuorten palveluista vastaavien työntekijöiden kanssa on tiivistä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensieto-kykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täy-tössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.
Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari: sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi tai p. 044 2970 254 / 06 2414 2525
Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Pape-rimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 20.6.2019 Perusturvalautakunta

Lisätietoja

http://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari: sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi tai p. 044 2970 254 / 06 2414 2525

Alajärven kaupunki, Perusturva
Osoite: Alajärvi

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen muodostavat Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta itäisellä Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2019 alusta myös Lappajärven kunta kuuluu Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen.

Tutustu työnantajaan