Lastentarhanopettaja - Pudasjärven kunta

Lastentarhanopettaja - Pudasjärven kunta

Pudasjärven kaupunki hakee perustettavaan Kipinän varhaiskasvatusyksikköön varhaiskasvatuksen opettajaa 29.7.2019 alkaen. Työ on päivätyötä. Kelpoisuusvaatimuksena vähintään lastentarhanopettajan tutkinto tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja pedagogista otetta lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yksikössä käytetään pienryhmäpedagogiikkaa.

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 mennessä kuntarekryn kautta : www.pudasjarvi.fi/avoimet työpaikat Pudasjärvellä. Lisätietojen antajat: varhaiskasvatuksen aluejohtajat: Jaana Rajala, puh. 040-5043241 tai Merja Kemppainen, puh. 0400-626513.
Valitun on ennen työsopimuksen tekemistä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ( laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Läs mer

http://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat: Jaana Rajala, puh. 040-5043241 tai Merja Kemppainen, puh. 0400-626513.

Pudasjärven kaupunki, Hyvinvointi- ja sivistystoiminta, Varhaiskasvatus
Adress: Syväojantie 280, 93140 Kipinä

Pudasjärven kaupunki on noin 8500 asukkaan matkailu - ja metsäkaupunki Oulunläänin pohjoisosassa. Rajanaapurimme Oulun keskustaan on noin tunnin ajomatka luonnonkauniista kaupungistamme. Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnassaan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää palvelurakennetta.
Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualue tuottaa varhaiskasvatusta Pudasjärveläisille lapsiperheille päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Toiminta tapahtuu perheiden tarpeiden mukaisena toimintamuotoina - ja aikoina lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaisesti.

Mer om arbetsgivaren