Lastentarhanopettaja - Kauhavan kaupunki

Lastentarhanopettaja - Kauhavan kaupunki

Kauhavan kaupunki ilmoittaa haettavaksi lastentarhanopettajan toimen 27.5.2019 klo 15.00 mennessä

Lastentarhanopettajan toimi täytetään 1.8.2019 alkaen. Toimen alkusijoituspaikka on päiväkoti Tuulentupa Evijärvellä.

Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon liittyvät tehtävät. Työ sisältää tarpeen mukaan myös vuorotyötä. Pidämme tärkeänä luovaa ja lapsia osallistavaa työskentelyotetta sekä innostunutta ja positiivista asennetta. Arvostamme myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena ovat varhaiskasvatuslain 26 § ja henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen 75 § mukaiset kelpoisuudet (mm. kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen laajuiset opinnot).

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Toimessa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi). Hakemukset ja todistusjäljennökset voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 HÄRMÄ

Lisätietoja voi kysyä päiväkodin johtaja Janni Paavolalta p. 044 239 8649 klo 11.30 - 13.30 välisenä aikana tai sähköpostitse janni.paavola@kauhava.fi

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Adress: Viskarinaukio 14, 62500 Evijärvi

Kauhava - yhteistyöllä turvattuun tulevaisuuteen
Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Kaupunki on tunnettu vahvasta yrittäjyydestä sekä hyvästä työllisyystilanteesta. Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja luonnonläheisen asumis- ja elinympäristön

Mer om arbetsgivaren