Lastentarhanopettaja, Puolivälinkankaan päiväkoti - Oulun kaupunki

Lastentarhanopettaja, Puolivälinkankaan päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on LASTENTARHANOPETTAJAN vuorotteluvapaan sijaisuus Puolivälinkankaan päiväkodissa ajalle 1.8.2019 - 13.1.2020. Tehtävä sijoittuu työsuhteen alkaessa alle 3 -vuotiaiden lasten kokopäiväryhmään.

Lastentarhanopettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Lisäksi hakijalla tulee täyttyä seuraavat vuorotteluvapaan ehdot: Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

- 1) ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai
- 2) alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 v, tai
- 3) vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5073/2019. Hakemus on toimitettava 27.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Läs mer

http://www.ouka.fi/oulu/puolivalinkankaan-paivakoti/etusivu

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Leena Uimaniemi, p.044 703 5337 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut Puolivälinkankaan päiväkoti
Adress: Mielikintie 7, 90550 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren