Lastenvalvoja

Rovaniemen kaupungin Perhe- ja sosiaalipalveluissa
on uudelleen haettavana

lastenvalvojan virka
tämänhetkisenä sijoituspaikkana perheoikeudelliset palvelut.

Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee 9 työntekijää, näistä neljä lastenvalvojan tehtävissä. Lastenvalvojan tehtäviä ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen lainvoimaiseksi, tarvittaessa lapsen mielipiteen selvittäminen sekä sosiaalihuoltolain 27 § mukaisen tuetun ja valvotun tapaamisen järjestäminen. Rovaniemen kaupungin perheoikeudellisissa palveluissa on kehittävä ja koulutusmyönteinen työote. Eroperhepalveluihin on kehitetty mm. oheishuollon ja uuden eron psykososiaalisen tuen mallit, joissa lastenvalvoja ja sosiaalityöntekijä tekevät työparityötä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Hakijan eduksi katsotaan kokemus lastenvalvojan työstä, eroperhepalveluista, lapsen kuulemisesta sekä käräjäoikeuden huoltoriitasovittelija-, yhteistyövanhemmuus- ja taloushallinnon -koulutuksista.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 17.5.2021 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen osoite Revontulikeskus Koskikatu 25, 2 kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 17.5.2021 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Virkaan aiemmin hakemuksensa jättäneet otetaan haussa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. palveluesimies Saija Kivilompolo sähköposti saija.kivilompolo@rovaniemi.fi. Puh. 050 574 3547

Lisätietoja

Perhe- ja sosiaalipalvelut, Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Hallituskatu 26, 96100 Rovaniemi

Suggested jobs