test

Lastenvalvoja, perheoikeudellinen yksikkö

Ansök senast  9.12.2022 15:00

Haemme
Pohjanmaan hyvinvointialueen perheoikeudelliseen yksikköön lastenvalvojaa.
Alkusijoituspaikkana on Vaasa, mutta työkenttään kuuluu koko hyvinvointialue, jonka enemmistökieli on suomi.

Lastenvalvoja hoitaa mm. isyyden ja äitiyden selvittämisiä, vahvistaa huoltosopimuksia ja sopimuksia asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä osallistuu huoltoriitoihin koskeviin selvityksiin käräjäoikeudelle.

Työtehtävät edellyttävät joustavuutta, ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusvaatimus:
Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sisältäen/täydennettynä 10 op:n sosiaali- ja perheoikeudellisilla opinnoilla tai oikeustieteen maisteri tai siihen vastaava aikaisempi ylempi korkeakoulututkinto.
Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esittää rikosrekisterilain 6 § 2. mom. tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Sovelletaan koeaikaa.

lapsi- ja perhepalveluiden päällikkö
Carola Lindén
puh. 044 721 9004
carola.linden@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare