Skip to main content
test
Ledande byggnadsinspektör - Lohjan kaupunki

Lojo är en fin och växande insjöstad i västra Nyland och ligger i korsningen mellan två stora vägar, cirka en halv timmes resa från huvudstadsregionens sug. Arbetsresan från huvudstadsregion går bekvämt motströms. Vi skapar högkvalitativa och smidiga tjänster och en bekväm och livskraftig boendemiljö för de drygt 45 000 invånarna i Lojo.

Lojo stads byggnadstillsyn erbjuder generell byggnadsrådgivning och -handledning för byggare, behandlar de tillstånd som behövs för byggande och ändring av landskapet, utför syner som anknyter till tillstånd samt ansvarar för tillsynen av den byggda miljön. Målet med byggnadstillsynen är att möjliggöra en hållbar, säker, hälsosam och trivsam boendemiljö för Lojoborna samt smidig etablering och utveckling av verksamheten för företag.

Vi söker en ledande byggnadsinspektör till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.10.2022 för att efterträda tjänsteinnehavaren som övergår till andra uppgifter.

Den ledande byggnadsinspektörens uppgift är att leda och utveckla byggnadstillsynen samt att ansvara för dess verksamhet. Till myndighetsuppgifterna hör de uppgifter som enligt markanvändnings- och bygglagen hör till byggnadstillsynsmyndigheten. Den ledande byggnadsinspektören arbetar som en del av ledningsgruppen för resultatområdet stadsplanering och ansvarar för planeringen och uppföljningen av ekonomin inom verksamheten. I arbetet betonas också regionalt och nationellt samarbete med olika intressenter.

Vad förväntar vi oss av dig?
Behörighetsvillkoret är en högskoleexamen som lämpar sig för tjänsten och gedigen erfarenhet av ledningsuppgifter med anknytning till området och uppgifter relaterade till byggnadstillsynen. Utbildning relaterad till byggnadstillsynen är meriterande. Framgång i arbetet förutsätter god förhandlings- och samspelsförmåga samt goda kunskaper i finska. Vi värdesätter ett aktivt arbetssätt och utveckling av det samt utmärkta IT-kunskaper.

Vad erbjuder vi dig?
Som ledande byggnadsinspektör får du en utsiktsplats i Lojo stads expertorganisation och kan påverka utvecklingen av Lojo stad som växer och utvecklas. Vi erbjuder dig en intressant och mångsidig uppgiftshelhet i en trevlig och yrkeskompetent arbetsgemenskap. Arbetsmiljön är modern och belägen mitt i stadens centrum. Byggnadstillsynen har en mångsidig och kompetent personal, vilket möjliggör framgång i arbetet. Till stöd i ditt arbete har du Lojo stads introduktions- och utbildningsprogram.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt tekniska avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo.

Intervjuerna ordnas vecka 35.

Mer information om arbetet ges av:
livskraftsdirektör Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi, tfn 044 374 3440

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.8.2022 kl. 12.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-72-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Livskraft
Adress: Lohja, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb