Ledande läkare - Kimitoöns kommun

Ledande läkare - Kimitoöns kommun

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 800 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen. Du kör från Åbo till Kimito på under en timme och från Salo på ca 45 minuter.

Är du vår nästa LEDANDE LÄKARE? - Välkommen på jobb till Kimitoön!
Är du den ledare vi söker med intresse att utveckla och modernisera den kommunala hälso- och sjukvården i Kimitoöns kommun genom ett visionärt ledarskap? I en tillåtande miljö med högt i tak har du goda förutsättningar att driva det förändrings- och utvecklingsarbete som redan har påbörjats i kommunen. Som ledare för linjeorganisationen bestående av högprofessionella medarbetare är det viktigt att vara flexibel och handlingskraftig med en förmåga att entusiasmera medarbetarna. Vi söker dig som är kommunikativ, innovativ och med förmåga att göra saker smartare och mer effektivt utan att ge avkall på kvaliteten.

Till vår ledande läkares arbetsuppgifter hör att leda, utveckla och övervaka hälso- och sjukvården inom kommunen som enhetschef för hälsovårdsenheten. Ledande läkaren fungerar också som den läkare som ansvarar för smittosamma sjukdomar och för den medicinska vården inom hemsjukvården och kommunens serviceboenden. Också utbildning av specialiserande läkare är en del av ledande läkarens uppgifter. Vi förutsätter också att vår ledande läkare, vid sidan av de administrativa uppgifterna, deltar i läkararbetet inom hälsocentralens öppenvård eller vid hälsocentralsjukhuset, för att lära känna verksamheten så bra som möjligt. Vi skräddarsyr gärna ledande läkarens arbetsbild på ett mångsidigt sätt, utgående från dina önskemål, och våra löneförmåner är konkurrenskraftiga. Vi har nya, moderna arbetsutrymmen och en kunnig personal och till arbetet hör ingen jour utanför tjänstetid.

Vi förutsätter att du har legitimerad läkares kompetens i Finland och att du har utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra. Vi tillämpar en prövotid på sex månader och vi behöver få ett läkarintyg över ditt hälsotillstånd innan du tar emot tjänsten. Vi förutsätter att du har ett vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi tillämpar LÄKTA gällande tjänsteförhållandet och lönesättningen.

Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga och att du är intresserad av mångsidiga läkaruppgifter. Vidare önskar vi att du har ett intresse för att effektivera vårdkedjor och ett intresse för att allmänt främja samverkan inom social- och hälsovården. Att du är specialist i allmänmedicin eller att du har tidigare ledarskapserfarenhet ser vi som en fördel.

Blev du intresserad?
I den här rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. För en inledande, konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till rekryteringskonsult Jonna Ramm-Schmidt, tel 050 559 99 40, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi.

Vår tf. omsorgschef Harald Holmström svarar gärna på frågor och nås på tfn 02 4260 402 och 040 575 7161 och per e-post på adressen harald.holmstrom@kimitoon.fi. Lämna gärna in din ansökan elektroniskt via Kuntarekry.fi. Alternativt kan du också skicka in en ansökan till adressen Kimitoöns kommun, omsorgschefen, PB 22, 25701 Kimito senast 16.9.2019 kl. 15.00. Ansökningstiden är förlängd, tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Läs mer

http://www.kimitoon.fi/jobb

I den här rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. För en inledande, konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till rekryteringskonsult Jonna Ramm-Schmidt, tel 050 559 99 40, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi.
Vår tf. omsorgschef Harald Holmström svarar gärna på frågor och nås på tfn 02 4260 402 och 040 575 7161 och per e-post på adressen harald.holmstrom@kimitoon.fi.

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Mer om arbetsgivaren