Ledande socialarbetare - Vasa stad

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en ledande socialarbetare till resultatområdet socialarbete och familjeservice.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Resultatområdet har i uppgift att utgående från klientens och familjens resurser och behov främja och upprätthålla välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet genom att ordna behovsenliga, verkningsfulla, högklassiga och kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster. Socialt välbefinnande främjas i samarbete med stadens olika sektorer och övriga aktörer med syftet att förverkliga målen. Tjänstens första placeringsplats är inom serviceområdet för vuxensocialarbete.

Till ledande socialarbetarens uppgifter hör arbetsledar- och planeringsuppgifter inom socialarbete och socialhandledning samt utveckling av dem tillsammans med klienterna, personalen och olika intressentgrupper. Som stöd i arbetet finns ett yrkesskickligt och motiverat arbetsteam.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 och § 7), legitimerad socialarbetare.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska, språkkunskapsklass I (språkintyg).
Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Vi förutsätter goda förmans- och ledarfärdigheter, arbetserfarenhet av (vuxen)socialarbete, arbete bland personer med funktionsnedsättning och/eller stödande av integration, erfarenhet av förmansuppgifter och utveckling, flexibilitet och förmåga till organisationsledning i förändringssituationer samt kännedom om det omfattande servicenätet och lagstiftningen som ansluter sig till verksamheten.

Vi värdesätter kunnande i olika klientarbetsmetoder.

Vi erbjuder en intressant och utmanande uppgift i en verksamhetsmiljö i förändring. Vasa stad är med och bereder Österbottens välfärdssamkommun som ordnar och producerar social- och hälsovårdsservicen i landskapet Österbotten fr.o.m. 1.2.2022.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 49
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Serviceområdeschef Virpi Kortemäki, tfn 040 524 9970
Resultatområdesdirektör Erkki Penttinen, tfn 040 847 2610

Social- och hälsosektorn / Vuxensocialarbete
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.