Skip to main content
test
Ledande translator - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommun söker en ledande translator från och med 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Språklagen fordrar att kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse och protokoll publiceras på båda inhemska språken i kommunen. Kyrkslätt vill ändå betjäna kommuninvånarna i större utsträckning än minimiskyldigheten genom att översätta också till exempel nämnders föredragningslistor och protokoll samt planbeskrivningar och -bestämmelser. Olika broschyrer och publikationer i kommunen samt webbsidorna publiceras på två språk.

Den ledande translatorn översätter mångsidiga och krävande texter från finska till svenska och också från svenska till finska samt språkgranskar de svenska texterna. Den som väljs till uppgiften fungerar som teamledare för översättningstjänsterna och ansvarar för utvecklingen av översättningstjänsterna och enhetens verksamhet samt för samarbetet med intressentgrupper. Den ledande translatorn assisterar vid kommunfullmäktiges sammanträden och översätter där ledamöternas förslag. Vid översättningstjänsterna arbetar en ledande translator och tre translatorer. Vi använder översättningsminnet SDL Trados Studio 2017.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen, till exempel filosofie magisterexamen i ämnen inom översättning eller diplomtranslatorsexamen och utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken samt tillräckliga kunskaper i engelska. Erfarenhet av chefsuppgifter räknas som merit.

Dessutom förutsätter vi:
- gedigen kunskap och praktisk erfarenhet av krävande översättningsuppgifter
- goda kunskaper i användning av översättningsminne
- goda färdigheter i informationssökning och förmåga att utnyttja källor mångsidigt
- noggrannhet, flexibilitet och stresstålighet
- samarbetsförmåga, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete

De som väljs till intervju bör vara förberedda på översättningsprov.

Prövotiden är sex (6) månader.

Ansökningar lämnas in senast 21.8.2022 före kl. 12.00 på Kommunrekrys elektroniska blankett www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 443723).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information: it-direktör Lea Blomberg, tfn 050 588 0661, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Gemensamma tjänster, Interna tjänster, Översättningstjänster

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Rekommenderade jobb