Ledare för serviceboende - Borgå stad

Borgå stads social- och hälsovårdssektor, äldreomsorg söker en ledare för serviceboende vid Äppelbackens servicecenter till en ordinarie tjänst med tillträde 1.4.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Hemvårdstjänsternas servicehelhet omfattar Äppelbackens servicehus, två hemvårdsområden och resurspoolen. Sammanlagt 150 vårdarbetare arbetar inom hemvården.

Äppelbackens servicecenter består av två helheter, som är servicecenter och servicehus. Servicecentret erbjuder olika slags verksamhet för äldre personer i Borgå. Servicecentret är öppet under vardagar kl. 8-16. I servicecentrets lokaler finns infopunkt, ett gemensamt vardagsrum för äldre där man kan umgås, läsa dagens tidningar och titta på TV. De äldre har också tillgång till motions- och gymnastiksalen, handarbetssalen och simbassängen. Handlednings- och rådgivningspunkten för äldre, Rodret, finns också i servicecentrets lokaler. Servicecentret har ett privat café och frisersalong samt en matsal som är öppen för alla och som är öppen varje dag kl. 11-12.30.

Den boendeservice som Borgå stad erbjuder sin äldre befolkning är indelad i serviceboende och omsorg dygnet runt. Äppelbackens service är serviceboende. Serviceboende ska ordnas för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Målet är att garantera de boende ett tryggt och kvalitetsfullt liv trots deras begränsade funktionsförmåga.
Äppelbackens servicehus består av tre olika byggnader på samma gårdsplan. i servicehuset finns sammanlagt 76 bostäder. Sex bostäder är för seniorboende. I servicehuset finns också fyra grupphem med tillsammans 13 bostäder.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö som stöder den yrkesmässiga utvecklingen

Till uppgifterna för ledaren för serviceboendet hör planering av tjänster, handledning, uppgifter i anslutning till personalförvaltning, uppföljning av enhetens ekonomi samt ansvar för verksamhetens kvalitet och dess utveckling. Också utvecklandet av servicecentrets verksamhet hör till uppgifterna för ledaren för serviceboendet.

Vi förutsätter att sökanden har kännedom om äldreomsorg, arbetserfarenhet inom branschen och samarbetsförmåga. Uppgiften förutsätter också tidigare chefserfarenhet, samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig YH-examen inom social- och hälsovårdsbranschen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) i Finland. I arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönesättningen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetstiden är byråarbetstid.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg innan tjänsten tas emot. Prövotiden är 6 månader. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 1.2.2021 kl. 12 via länken Sök nu.


Läs mer

https://www.borga.fi/appelbacken

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger hemvårdens servicechef Krister Lindman, tfn 040 575 7758 eller krister.lindman@porvoo.fi

Äppelbackens servicecenter
Adress: Tullportsgatan 4, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats