Ledare för småbarnspedagogik och förskola, Skärgårdens dagvårdsområde och familjedagvården i Korsholms kommun 100% , förlängd ansökningstid. - Korsholms kommun

Ledare för småbarnspedagogik och förskola, Skärgårdens dagvårdsområde och familjedagvården i Korsholms kommun 100% , förlängd ansökningstid. - Korsholms kommun

Tjänsten som ledare för småbarnspedagogik och förskola vid Skärgårdens dagvårdsområde och familjedagvården i Korsholms kommun ledigförklaras från 1.6.2019

Korsholms kommun söker en person med starkt kunnande inom småbarnspedagogik och förskola. Vi förutsätter kunskaper i ledning och utveckling inom småbarnspedagogik samt god förmåga till interaktion. Dessutom förutsätter vi en förmåga att arbeta självständigt samt god organisations- och beslutsfattarförmåga. Vi förutsätter att du har god förmåga att i tal och skrift använda svenska, samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska.

Som ledare för småbarnspedagogik och förskola är du förman för Replot daghem, Vallgrund daghem och kommunens familjedagvårdare. Ditt uppdrag som ledare för småbarnspedagogik och förskola är att planera, organisera, utveckla och utvärdera verksamheten på daghemmen och i familjedagvården. Du har huvudansvaret för planeringen av alla platser inom småbarnspedagogiken och förskolan i Korsholms kommun.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), god ledarskapsförmåga och erfarenhet av administrativt arbete. Kunskaper i dagvårdsprogrammet Abilita dagvård räknas som merit.

Prövotid: 6 månader

Den som väljs till tjänsten ska före anställningens början uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2009 samt ett godtagbart hälsointyg.

Ansökningarna mottas senast 27.5.2019 kl. 16.

Chef för småbarnspedagogik och förskola Anna Törnroos svarar på dina frågor, anna.tornroos@korsholm.fi eller 044-727 1255

Korsholms kommun, Bildningstjänster
Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer.
Välkommen med din ansökan till oss!

Mer om arbetsgivaren