Skip to main content
test
Lehtori, johtaminen ja esihenkilötyö - Koulutuskeskus Salpaus

Haemme vakituista lehtoria yritys- ja työelämäpalveluihin kaupan ja hallinnon alalle 1.11.2022 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan. Kaupan ja hallinnon alan opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä työskenteleviä henkilöitä, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan.

Keskeiset työtehtävät
Työskentelet kaupan ja hallinnon alan huipputiimissä, jossa voit hyödyntää omia vahvuuksiasi johtamiskoulutusten eri osa-alueilla. Erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristöt ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat sinulle työn keskiössä.

Vastaat omassa roolissasi kaupan ja hallinnon alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulukseen ja ohjaukseen liittyvistä kokonaisuuksista eri oppimisympäristöissä. Sinulla on näyttöä johtamisesta ja esihenkilötyöstä sekä niiden kehittämisestä.

Teet monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa. Tunnistat organisaatioiden osaamistarpeita ja kehität Salpauksen koulutustarjontaa palvelumuotoilun avulla sekä osallistut aktiivisesti koulutuspalveluiden markkinointiin.

Onnistuaksesi tehtävässä sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja aito halu tehdä yhteistyötä työelämän kanssa. Tehtävä edellyttää joustavaa, innostunutta ja kehittävää työotetta.

Salpauksessa tarjoamme sinulle merkityksellisen ja kehittävän työn, rohkeasti tulevaisuuteen katsovan työyhteisön, jossa saat työkavereiksesi eri alojen osaajia.

Lisäksi tarjoamme etuja liikunta- ja kulttuuripalveluihin, monipuoliset liikuntatilat ja -mahdollisuudet sekä laajennetun työterveyshuollon. Salpauksessa kannustamme sinua kehittämään omaa osaamistasi.

Meillä Salpauksessa on kattava opetushenkilöstön perehdyttämisohjelma, jossa saat laajasti tietoa ja taitoa opettajan työhön. Opettajuuteen kasvamisessa tukevat myös Salpauksen muut toimijat sekä opettajien vertaismentorointiryhmä.

Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset.

Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus sekä johtamisesta ja esihenkilötyöstä. Lisäksi edellytetään opettajan pedagogisia opintoja.

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita päätoiminen tuntiopettaja, joka ei täytä haun kelpoisuusvaatimuksia.

Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Tehtävässä edellytetään laaja-alaista osaamista sekä vahvaa ja ajantasaista työkokemusta organisaatioiden esihenkilötyöstä ja johtamisesta sekä niiden kehittämisestä.

Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Arvostamme verkkopedagogista näkemystä ja kokemusta sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opetus- ja ohjausosaamista. Omaat hyvät tietotekniset taidot erilaisissa verkko- ja digioppimisympäristöissä.

Koeaika 6 kk

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on
Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.
Esittänyt rikosrekisteriotteen siten kuin laissa 504 /2002 lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi säädetään.

Hakuaika 20.09.2022-04.10.2022 klo 15:00

Haastattelut toteutetaan 13 ja 14.10.2022

Jätä hakemus
Hae sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa
https://www.salpaus.fi/rekry. Liitä hakemuslomakkeeseen
vapaamuotoinen hakemus ja CV.

Lisätietoja

https://www.salpaus.fi/rekry
http://www.salpaus.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pauliina Stranius
Opetusalapäällikkö
puhelin 044 708 0468

Lisätietoja

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt.


Osoite: Svinhufvudinkatu 10, 15110 Lahti

Rekommenderade jobb