Lehtori, ruotsi ja englanti / Tampereen teknillinen lukio

Tampereen kaupungin lukiot ovat opintotarjonnaltaan monipuolisia ja vetovoimaisia oppilaitoksia. Lukiokoulutuksen kokonaisuus sisältää sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutuksen, oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen sekä lukioon valmentavan koulutuksen. Lukio-opetusta järjestetään kuudessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. Tampereen kaupungin lukioilla on viisi valtakunnallista erityistehtävää: kuvataide ja design, urheilu, luonnontieteet, musiikki ja musiikkiteatteri sekä englanninkielinen IB-opetus. Koulutuksen järjestäjän omia opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat matematiikka-tekniikka, Eurooppa-linja ja viestintälinja sekä syksyllä 2021 aloittava skeittilinja. Tutkintoon tähtääviä opiskelijoita kaupungin päivälukioissa on noin 3500 ja aikuislukiossa 500. Lukiokoulutuksen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan noin 300.

Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen matematiikkaa ja tekniikkaa painottava yleissivistävä oppilaitos. Lukiossa on yleislukion lisäksi Matek-linja. Tieto- ja viestintätekniikka on lukiossamme tärkeässä asemassa, sekä opetuksessa että oppiaineena. Kaikista opiskelijoista tyttöjä on 26 % ja poikia 74 %. Lisäksi lukiomme on monikulttuurinen. Opiskelijoistamme 15 %:lla äidinkieli on muu kuin suomi. He puhuvat 19 eri äidinkieltä.

Haemme Tampereen teknilliseen lukioon vakituiseen virkasuhteeseen ruotsin ja englannin kielen lehtoria. Tehtävä koostuu lukion ruotsin ja englannin opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä. Tuntien määrä oppiaineiden välillä vaihtelee vuosittain.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksen nro 986/1998 § 10 mukaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii opetettavien aineiden hyvää hallintaa sekä kokemusta lukiossa työskentelystä, kokemusta tietotekniikan käytöstä opetuksessa sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.
Eduksi katsotaan myös hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, jotka näkyvät ennen kaikkea kykynä motivoida opiskelijoita ruotsin opiskeluun, sekä kokemus oppiaineiden välisestä yhteistyöstä.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi mahdollisimman tarkasti ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Noudatamme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Helena Tuusa, p. 040 800 4977, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi.

Hakuaika päättyy 25.2.2021.
Hakeminen Kuntarekryn kautta ja ohjeet hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa(at)monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
http://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/lukiot

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Helena Tuusa, p. 040 800 4977, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi.

Tampereen teknillinen lukio
Osoite: Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Tampereen kaupunki - Rökfri arbetsplats