Lehtori / Vamia - Vasa stad

Vaasan kaupunki / Vamia hakee lehtoria sähkötekniikan opetustehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Vamia on kaksikielinen oppilaitos, mutta koulutamme suomen- ja ruotsin kielen lisäksi myös englannin kielellä. Opiskelijoita vuosittain on runsaat 4 000 ja henkilökuntaa noin 300. Järjestämme ammatillista peruskoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ammatti- ja erikoisammattitutkintoina. Kaikki tutkintomme on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Vamian monialainen osaaminen elää siellä työskentelevissä ihmisissä. Kehitämme jatkuvasti taitojamme ja jaamme oppimme sekä työelämäkokemuksemme innolla eteenpäin yhteisössämme.

Lehtorin tehtävänä on opettaa sähköalan ammattiaineita. Opetukseen sisältyy työn ja teorian opetusta. Toivomme hakijalta hyvää sähkö- ja automaatioalan tuntemusta ja osaamista sekä laaja-alaista kokemusta alan käytännön töistä.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista opettajan pätevyyttä (sähkö- tai automaatioinsinööri- tai korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys).
Mikäli kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan virkaan ottaa määräajaksi epäpätevä.

Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa.

Tehtävä edellyttää osaamista sähköalan käytännön asennustyössä. Hakijoille järjestetään tarvittaessa työkoe.

Arvostamme aloitteellisuutta, aktiivista ja osaavaa vuorovaikutusta opiskelijoiden, muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C mukaan.
Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 24.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan
  • Sivistystoimi / Vamia
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • VSA905-02-137-21
  • 2.8.2021
  • Palkkaus ovtes:n mukainen.
  • 17.6.2021 - 13.8.2021 15:00
  • VaasaPohjanmaa

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo puh. 040-546 7945, tai seppo.uusitalo(at)vamia.fi.

Lisätietoja

Sivistystoimi / Vamia

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb