Lehtorin (BI, GE) vuorotteluvapaan sijaisuus

Pyhäjoen opetustoimi hakee

Biologian ja maantieteen lehtorin vuorotteluvapaan sijaista
ajalle 31.1.2020 - 10.5.2020 Saaren koululle.

Opetettavana aineena pääasiassa maantiedettä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Lisäksi hakijalla tulee täyttyä seuraavat vuorotteluvapaan ehdot:

Sijaiseksi voidaan palkata vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka
1) on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai
2) on alle 30-vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 vuosi, taikka
3) vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaisesti.

Hakemukset tehtävään toimitetaan Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 261897). Hakuaika päättyy 13.12. 2019.

Valinta on ehdollinen. Valinnan vahvistaminen edellyttää, että hakija esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukaisen rekisteriotteen.

Lisätietoja

https://sites.google.com/a/edu.pyhajoki.fi/saaren-koulu/

Tutustu työnantajaan

Saaren koulun rehtori Johanna Tupila johanna.tupila@pyhajoki.fi , 040 3596111

Sivistystoimi
Osoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

Pyhäjoki on viihtyisä ja hyvien palvelujen kunta. Kunnassa on laadukkaat varhaiskasvatus-, koulutus- sekä muut peruspalvelut, monipuolinen kulttuurianti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Pyhäjoella pidetään hyvää huolta myös ikäihmisistä, palveluasuntoja tarjoaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä niitä tarvitseville. Pyhäjoen luonto ja ilma ovat puhtaita.