Lehtorin (MA, FY/KE) vuorotteluvapaan sijaisuus - Nivalan kaupunki

Lehtorin (MA, FY/KE) vuorotteluvapaan sijaisuus

Nivalan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluissa on avoinna

Matemaattisten aineiden lehtorin (MA, FY/KE) vuorotteluvapaan sijaisuus yläkoululla
ajalle 1.1.-28.6.2020

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti.

Lisäksi hakijalla tulee täyttyä seuraavat vuorotteluvapaan ehdot:

Sijaiseksi voidaan palkata vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka
1) on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai
2) on alle 30-vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 vuosi, taikka
3) vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaisesti.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki 504/2002) ehdolla, että muutoin valinta raukeaa. Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona. (Yksittäisen liitteen koko enintään 1 Mt.) Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisessa haastattelussa ja samalla jätettävä kopiot tutkinto- ja työtodistuksista.

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postittamalla hakemuksen os. Nivalan kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 85501 NIVALA. Kuoreen tunnus: Vuorotteluvapaan sijaisuus yläkoulu

Haku päättyy keskiviikkona 4.12.2019 klo 15:00.

Nivalan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.nivala.fi

Tutustu työnantajaan

Niva-Kaijan koulun rehtori p. 040 344 7488

Nivalan kaupunki, Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Osoite: Kalliontie 47, 85500 Nivala

Suomen ja maailman mittakaavassa 10.700 asukkaan Nivala on pikkukaupunki, mutta täällä voikin kävellä ihmiselle sopivilla askelilla. Palvelut toimivat ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Apua saa tarvittaessa, elämä on turvallista ja ympäristöstä pidetään huolta. Nivalalaiset saavat toimeentulonsa teollisuudesta, palveluista ja maataloudesta. Sijaintimme on erinomainen: taajamassa risteävät Kokkola-Kajaani ja Iisalmi-Kalajoki valtatiet sekä Iisalmi-Ylivieska rautatie. Kaupungin kasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Tule mukaan kasvatus- ja koulutuspalvelujen noin 300 työntekijän tiimiimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.