Lektor i hälsokunskap och gymnastik i grundskolan, Storängens skola - Esbo stad

Lektor i hälsokunskap och gymnastik i Storängens skola, en sammanhållen grundskola med åk 1-9. Skolan har c. 690 elever och drygt 50 lärare. Lärarna samarbetar i team med olika ansvarsområden. Ämneslärare kan erbjudas möjlighet till undervisning på åk 1-6.

Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har en del av sin undervisning i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10.

Skolans namn och adress: Storängens skola, Esboviksvägen 10, 02320 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2021.


Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i hälsokunskap och gymnastik för grundskolan

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.


Vi förutsätter:
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


Vi värdesätter intresse för att arbeta för en enhetlig lärostig genom hela grundskolan. Viktigt är också intresset för att tillsammans med kollegerna utveckla skolans arbetssätt och pröva på nytt, samt en förmåga att se nya möjligheter t.ex. gällande lärmiljöer, elevdelaktighet, digitala arbetssätt m.m.


Vårt kollegium värdesätter en positiv inställning, flexibilitet, samt ett lösningsinriktat förhållningssätt i skolans vardag.

I Storängens skola arbetar vi för en trygg miljö där eleverna kan utvecklas som sociala och empatiska människor. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi vill väcka intresse för inlärning och ge alla elever goda baskunskaper. Samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig betonas.

En kunnig och engagerad personal, elever som uppmuntras att vara delaktiga och ett gott samarbete med vårdnadshavarna utgör grunden för utvecklingen av vår skola.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/storangensskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Rektor Ellinor Hellman, ellinor.hellman@esbo.fi, 043-8266698
Biträdande rektor Heisi Björstäkt, heidi.bjorstakt@esbo.fi, 043-8271136

Lära dig mer om oss

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Storängens skola

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Esboviksvägen, 02320 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs