test

Beskrivning av jobbet: regelrätta lektorsuppgifter

Skolans namn och adress: Mattlidens skola, Mattberget 1

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2021.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i matematik för grundskolan

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter:
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter förmåga att undervisa fysik samt en sund elevsyn och intresse av att samarbeta kring elevers lärande och skolgång.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/mattlidens-skola#section-7803

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ulrika Willför-Nyman, rektor, ulrika.willfor-nyman@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Mattlidens skola

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Mattberget 3, 02230 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb