Lektor i matematik och kemi, Kungsvägens skola

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 390 elever och 45-50 lärare. Skolan ligger i Nickby Hjärta, Sibbo nya skolcentrum som är gemensamt med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Sibbo kommuns svenska utbildningstjänster söker nu en LEKTOR I MATEMATIK OCH KEMI för tiden 1.8.2021 - 5.6.2022, med placering i Kungsvägens skola.

Av lektorn förväntar vi oss ett utvecklande och aktivt grepp i arbetet samt förmåga till ett gott samarbete med kollegorna. Erfarenhet av högstadieundervisning, språkbadpedagogik eller tandemundervisning räknas som merit.

Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Villkoren för tjänsteförhållanden bestäms enligt UKTA. Den person som väljs bör visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. Prövotiden tillämpas.

Lämna in din ansökan och ditt CV senast 10.5.2021 kl 16 via länken nedan eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg ska visas upp i original vid en eventuell intervju.

Lisätietoja

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/kungsvagens-skola/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057380772857

Tutustu työnantajaan
  • Sibbo kommun, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster
  • Työpaikka
  • 358025
  • 1.8.2021 - 5.6.2022
  • Enligt UKTA
  • 23.4.2021 - 10.5.2021 16:00
  • Uusimaa

Yhteystietomme

Mer information ger Kungsvägens skolas rektor Jouni Piippo 040 681 0701 eller jouni.piippo(at)sibbo.fi

Lisätietoja

Sibbo kommun, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Osoite: Stora Byvägen 12, 04130 Sipoo
Sipoon kunta - Rökfri arbetsplats Sipoon kunta - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs