Lektor / jordbyggnad - Vasa stad

Vasa stad söker en lektor för undervisningsuppgifter inom jordbyggnad vid Vamia.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.

Lektorn har till uppgift att arbeta som lärare i utbildningen av schaktmaskinsförare samt i utbildningarna inom underhåll och drift av schaktmaskiner.

Vi förutsätter lärarbehörighet i enlighet med förordningen 986/1998.

Ifall ingen av de sökande uppfyller behörighetsvillkoren, kan en obehörig anställas för viss tid. Om behörighetsvillkoren i övrigt uppfylls, är det möjligt att bli vald också på det villkoret att den sökande förbinder sig att inom tre år vid sidan av arbetet avlägga de pedagogiska studier för lärare som krävs för att bli behörig.

Vi önskar att den sökande har gedigen praktisk kompetens inom jordbyggnadsbranschen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vid behov ordnas det ett arbetsprov för de sökande.

Vi värdesätter erfarenhet av undervisning och handledning av studerande på andra stadiet. Samarbetsförmåga, kreativitet, organisationsförmåga och flexibilitet är absoluta fördelar vid skötseln av uppgiften.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt bilaga 1 till del C i UKTA.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 11-12.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utbildningschef Seppo Uusitalo tfn. 040 546 7945, eller seppo.uusitalo(at)vamia.fi
Utbildningschef Jarmo Hietikko tfn. 040 544 7982, eller jarmo.hietikko(at)vamia.fi

Bildningssektor / Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare