Lektor / Vamia - Vasa stad

Vasa stad/Vamia söker en lektor för undervisningsuppgifter i elteknik för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.

Lektorns uppgift är att undervisa i yrkesämnen inom elbranschen. I undervisningen ingår att undervisa i arbete och teori. Av den sökande önskas god kännedom och kompetens inom el och automation samt omfattande erfarenhet av praktiskt arbete inom branschen.

Vi förutsätter lärarbehörighet enligt förordning 986/1998 (el- eller automationsingenjörs- eller högskoleexamen och pedagogisk behörighet).
Ifall ingen av de sökande uppfyller behörighetsvillkoren, kan en obehörig anställas för viss tid.

Om behörighetsvillkoren i övrigt uppfylls, är det möjligt att bli vald också på det villkoret att den sökande förbinder sig att inom tre år vid sidan av arbetet avlägga de pedagogiska studier för lärare som krävs för att bli behörig.

I uppgiften förutsätts kännedom om praktiskt monteringsarbete inom elbranschen. Vid behov ordnas det ett arbetsprov för de sökande.

Vi värdesätter initiativrikedom samt förmåga till aktiv växelverkan med de studerande, den övriga personalen och intressentgrupperna.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt del C i UKTA.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 24.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Utbildningschef Seppo Uusitalo tfn. 040-546 7945, eller seppo.uusitalo(at)vamia.fi.

Lär dig mer om oss

Bildningssektor / Vamia

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb