Lifecare projektityöntekijä - Muhoksen kunta

Lifecare projektityöntekijä

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhdessä Pohjois-Pohjaanmaan 10 muun kunnan kanssa käynnistänyt terveyspalveluiden Effica-potilasjärjestelmän uudistamisen Lifecare- potilastietojärjestelmäksi. Potilastietojärjestelmän uudistaminen toteutuu vuosina 2019-2020 noin 12 kk pituisena hankkeena.

Muhoksen sosiaali- ja terveyspalvelut etsivät Lifecare-potilastietojärjestelmän uudistamishankkelle projektityöntekijää, joka myöhemmin projektin päätyttyä voisi jatkaa Lifecaren pääkäyttäjänä Muhoksen kunnan palveluksessa.

Edellytämme valittavalta hyviä ICT-taitoja, soveltuvaa sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan tai ict-alan koulutusta tai pitkäaikaista työkokemusta sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan tehtävissä esimerkiksi aikaisempaa toimimista potilastietojärjestelmän pääkäyttäjätehtävissä. Vastuualueenasi on vastata ensisijaisesti Lifecare -potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja myöhemmin pääkäyttäjyydestä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, puh. 044 4970 100, merja.honkanen@muhos.fi

Muhoksen kunta
Osoite: Asematie 14, 91500 Muhos

Muhos on noin 9000 asukkaan hallitusti kasvava kunta sijaiten 35 km Oulusta kaakkoon. Muhoksen kunta tuottaa ja järjestää itsenäisesti kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa on käytössä Tieto Oyj:n Effica asiakas- ja potilastietojärjestelmät.
Lifecare projektityöntekijän toimi terveyspalveluissa on määräaikainen ja siinä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän päätyttyä valitun on mahdollista jatkaa Muhoksen kunnan palveluksessa Lifecaren pääkäyttäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama, hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Muhoksen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan