Liikunnanohjaajan sijaisuus - Lappeenrannan kaupunki

Liikunnanohjaajan sijaisuus - Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi hakee liikunnanohjaajan sijaisuutta
määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 14.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Liikunnanohjaajan työtehtäviin kuuluu erilaisten liikuntaryhmien suunnittelu ja ohjaus, liikuntaneuvonnan organisointi, suunnittelu ja toteutus eri kohderyhmille. Katsomme eduksi hakijalta tietohallinnollisten tehtävien osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on liikunnanohjauksen perustutkinto tai muu alan tehtävään soveltuva koulutus.

Lisäksi tehtävään valitun tulee sopeutua tiimityöhön ja omata hyvä asiakaspalvelutaito. Tehtävässä tarvitaan ajokorttia.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika, 38 h 45 min.

Hakemus tehtävään tulee tehdä 3.6.2018 klo 16.00 mennessä Kuntarekryyn. Hakijan tulee esittää opinto- ja työtodistukset työhaastattelussa.

vs. liikuntapalvelupäällikkö
Sirpa Pöllänen
sirpa.pollanen@lappeenranta.fi
p. 040 5138140

Lappeenrannan liikuntatoimi
Adress: Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.
Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.
Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.
Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.
Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.
Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!
Lappeenranta on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren