Skip to main content
test
Liikuntajohtaja - Lahden kaupunki

Horisontteja hyvälle elämälle! Lahdessa on hyvä viettää aktiivista, mielekästä elämää jokaisessa elämän vaiheessa. Lahti tunnetaan liikunta- ja urheilukaupunkina Suomessa ja maailmalla. Haemme liikuntapalveluihin LIIKUNTAJOHTAJAA vakinaiseen virkasuhteeseen 1.4.2023 alkaen. Pitkäaikaisen liikuntapalvelujohtajamme siirryttyä uusiin haasteisiin, etsimme Sinua liikunta- ja urheilupalveluiden kokenut johtaja ja kehittäjä mukaan edistämään lahtelaisten hyvinvointia.

Liikuntapalvelut on keskeisessä roolissa kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja koko kaupungin elinvoiman kehittämisessä. Liikuntajohtajana vastaat liikunnan ja urheilun olosuhteisiin ja palveluihin liittyvästä hyvinvointiyhteistyöstä, liikunta- ja urheiluseurayhteistyön johtamisesta sekä seutuyhteistyöstä. Lisäksi johdat liikuntaolosuhteiden edunvalvontatyötä ja toimit asiantuntijana liikuntarakentamishankkeissa.

Tehtävässä pääset vaikuttamaan palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen. Valmistelet asioita lautakuntaan, vastaat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion sekä käyttösuunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Toimit alaisesi henkilöstön hallinnollisena esihenkilönä sekä johdat ja uudistat toimintaa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus johtamistehtävässä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää liikuntapalveluiden ja hyvinvointityön hyvää tuntemusta, hyviä henkilöstöjohtamis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä johtaa yhteistyöverkostoja sekä kehittämisorientoitunutta innostavaa työotetta.

Virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lähetä hakemus Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 3.2.2023 klo 15.00.

Tervetuloa Lahteen ja osaksi monipuolisia liikuntapalveluita! Lahden kaupungin työntekijänä olet mukana rakentamassa Euroopan kestävintä kaupunkia.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574, tiina.granqvist@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue

Lahti on tehty kestäväksi

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti
Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb