Skip to main content
test

Liikuntapalveluiden tehtävänä on aktivoida turkulaiset liikkumaan ja parantamaan hyvinvointiaan liikunnan avulla. Turun kaupungin liikuntapalvelut tuottaa erilaisia liikuntaolosuhteita ja -palveluita kaikille turkulaisille, niin yksittäisille kaupunkilaisille kuin liikuntaa järjestäville yhdistyksillekin. Liikuntapalveluissa on kaksi tulosyksikköä: liikuntapaikkayksikkö ja liikunnallisen elämäntavan yksikkö.

Liikuntapalveluvastaava työskentelee liikunnallisen elämäntavan yksikössä, jonka tarkoituksena on kaikkien turkulaisten liikunnallisen elämäntavan edistäminen koko Turun kaupungin alueella. Liikuntapalveluvastaavan tehtävän tarkoituksena on edistää koulujen toimintakulttuurin ja -ympäristön kehittämistä koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa ja kouluviihtyvyyttä lisääväksi sekä tukea oppitunneilla annettavaa opetussuunnitelman mukaista liikunta- ja terveyskasvatusta. Lisäksi tehtävässä vastataan koululiikuntaan liittyvästä mm. kouluihin, seuroihin/yhdistyksiin, huoltajiin, tiedotusvälineisiin kohdistetusta tiedottamisesta/viestinnästä.

Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää asiantuntemusta, osaamista ja riittävää perehtyneisyyttä liikunta-alaan sekä kattavaa kansalaistoiminnan (ml. urheiluseurat) ja koululiikunnan tuntemusta. Lisäksi tarvitaan kykyä koululiikuntaan liittyvän valtakunnallisen tiedon hankintaan ja käsittelyyn sekä kykyä toteuttaa kirjallista ja suullista viestintää.

Kelpoisuusvaatimuksena liikuntapalveluvastaavan tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Eduksi katsotaan kunnallishallinnon ja koululiikunnan tuntemus, viestintäosaaminen sekä hyvä perehtyneisyys liikunta-alaan.

Työsuhde-etuina Turun kaupunki tarjoaa mm.
- monipuolista henkilöstökoulutusta
- Fölin työmatkakortin edullisempiin bussimatkoihin
- Tyky-rannekkeen Turun kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluihin
- työsuhdepolkupyöräedun

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/liikunta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Esko Halonen puh. 040 632 9098 esko.halonen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Liikunnan palvelukokonaisuus, Liikuntapalvelut, Liikunnallisen elämäntavan osasto

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Blomberginaukio 4, 20720 Turku

Rekommenderade jobb