Logistiikka-alan ja liikennealan päätoimisen tuntiopettajan virka - Raahen koulutuskuntayhtymä

Logistiikka-alan ja liikennealan päätoimisen tuntiopettajan virka

Raahen koulutuskuntayhtymässä on haettavana päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde logistiikka- ja liikennealan ammatillisessa koulutuksessa.

Työtehtäviin kuuluu logistiikka-alan ammattipätevyys (perustaso/jatkokoulutus), ammatillisten aineiden- (teoria- ja käytäntö), sekä B-, C-, E ja D ajokorttikoulutus.

Edellytämme hakijalta ammatillisten opettajien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten 986/1998 ja 1150/2017 mukaista ammatillisen opettajan pätevyyttä. Avoinna olevan tehtävän kannalta soveltuvana tutkintona pidetään vähin-tään liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa (LEAT). Hakijalla tulee olla vähintään B-, C-, E ja D luokan ajokortti ja kelpoisuus toimia tavara- ja henkilöliikenteen ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksessa. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus tavaraliikenteen kuljetuksista ja osaamista ajoneuvoyhdistelmällä työskente-lystä, sekä voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys.

Hakijan eduksi katsomme
• autokouluyrittäjän ja autokoulujohtajan koulutuksen
• aikaisemman kokemuksen logistiikka-alan opettajan työstä nuorten ja aikuisten työvoimapoliittisten koulutus-ten parissa, tavaraliikenteen sisältöjen opettamisesta, kuljetusalan ammattipätevyyskoulutuksesta (perusta-so/jatkokoulutus) sekä tieturva- ja työturvakorttikoulutuksesta
• toiminta-alueemme kuljetus- ja logistiikka-alan elinkeinoelämän tuntemuksen.

Lisäksi arvostamme opetusalan tietojärjestelmien osaamista (esim. Wilma).

Virkasuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www. kuntarekry.fi 24.6.2019 klo 23:59 mennessä.

Lisätietoja

http://www.raahenedu.fi

Lisätietoja virasta antavat koulutusalavastaava Harri Tyni p. 050 596 5758 ja rehtori Jukka Pekka Ansamaa p. 050 555 2277

Raahen koulutuskuntayhtymä
Osoite: Raahe

Raahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia Raahen ammattiopistossa, Lybeckerin opistossa sekä Ruukin maaseutuopistossa. Asiakkaat ovat toimintamme ydin ja meillä panostetaan yksilöllisiin opintopolkuihin, tiimi- ja yhteisopettajuuteen sekä monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja suunnittelemme koulutustarjontamme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälisyys on tärkeä osa Raahen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Meillä pääset osaksi kansainvälistä yhteistyötä. Panostamme sekä opiskelijoiden että henkilöstön kv-osaamiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia kansainväliseen oppilaitosyhteistyöhön. Tule meille, meillä osataan!

Tutustu työnantajaan