Lokalvårdare, Regnbågen - Sibbo kommun

Är du aktiv, har eget initiativ och är positiv? Vad fint! Denna arbetsplats kan vara just för dig.

Vi söker nu en LOKALVÅRDARE för en ordinarie befattning fr.o.m. 1.5.2021.

Placeringsplaatsen är Regnbågen i Nickby, som är ett hemtrevligt vårdhem med 32 platser för äldre. Vi fungerar också som en stödenhet för terminalvården.

Enhetens verksamhetsidé baserar sig på att de boende ska kunna uppleva en individuellt anpassad, högklassig och aktiv vardag. De boendes närmaste är en naturlig del av vår gemenskap. Vår kunniga och entusiastiska personal är uppmuntrande och självstyrande i arbetet. Vi uppskattar varandras kunnande och vill utveckla och lära oss nya saker tillsammans. Vi ser mångfalden som en resurs, rikedom och möjlighet.

Behörighetskraven för befattningen är lokalvårdarexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi värdesätter kunskaper i teamarbete och kundbetjäning samt en positiv och självständig inställning till arbete. Erfarenhet av lokalvårdarens arbete räknas som merit.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA, och en prövotid på sex månader tillämpas. Den uppgiftsrelaterade lönen är 1990,86 e + eventuella skift- eller arbetserfarenhetstillägg. Arbetet är tvåskiftsarbete och för uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 20.4.2021 kl. 16 via den bifogade länken eller på vår webbplats www.sipoo.fi/se/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/regnbagen/
https://www.facebook.com/HoivayksikkoSateenkaari

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger (30.3.-1.4. och 8.-9.4.) timansvarig Christel Hindsberg 040 191 4330 eller christel.hindsberg(at)sipoo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre
Adress: Jussasvägen 14 B, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs