Lukion englannin kielen lehtori - Åbo stad, Bildningssektorn

Lukion englannin kielen lehtori - Åbo stad, Bildningssektorn

Lukion englannin kielen lehtorin virka 806402 virka Luostarivuoren Lyseon lukiossa 1.8.2019 lukien

Toivotaan kokemusta lukio-opetuksesta ja kehittämishalukkuutta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Läs mer

http://luostarivuorenlyseo.fi

Apulaisrehtori Leena Laakso
p. 040 187 2131
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Lukiokoulutus, Luostarivuoren Lyseon lukio
Adress: Luostarinkatu 13, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren