Lukion lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus - Lahden kaupunki

Lukion lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus

Haemme Lahden lyseoon ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIA 1.8.2019 alkaen määräaikaiseen viransijaisuuteen 31.7.2020 asti.

Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta, jossa hyödynnetään digitaalisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Tehtävään kuuluu myös opiskelijoiden ohjaaminen ylioppilastutkintokokeisiin ja yo-tutkinnon alustava arviointi.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.6.2019 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueeseen, joka vastaa opetus-, kasvatus, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lukiokoulutusta järjestetään neljässä kaupungin lukiossa, joissa opiskelijoita on noin 2 100 ja opettajia noin 100. Lahden lyseo on lukiokoulutusta tarjoava noin 850 opiskelijan oppilaitos, jolla on yleislukion lisäksi valtakunnalliset urheilun ja matematiikan, luonnontieteen ja teknologian erityistehtävät. Lukiomme on nykyaikainen, monipuolinen ja viihtyisä opiskelu- ja työskentely-ympäristö.

Lisätietoja

http://www.lahdenlyseo.fi
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rehtori Tero Matkaniemi
puh. 050 559 7968
Tero.Matkaniemi@lahti.fi

Lahden kaupunki, Lahden lyseo
Osoite: Lahdenkatu 6, 15110 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi - ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3 400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan