Lukion lehtori, fysiikka ja matematiikka

Tule Lahden lyseolle LUKION FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LEHTORIKSI ajalle 5.10.2020 - 30.6.2021. Kelpoisuusvaatimuksena on fysiikan ja matematiikan aineenopettajan kelpoisuus lukioon.

Lahden lyseossa on noin 900 opiskelijaa yleislinjalla ja urheilun sekä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian erityistehtävälinjoilla. Opettajia lukiossa on 50. Vuonna 2021 satavuotista taivaltaan juhlistava oppilaitos on peruskorjattu vuonna 2014. Lahden lyseo sijaitsee Lahden keskustassa.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 28.9.2020 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ja lukiokoulutus kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lukiokoulutusta järjestetään neljässä kaupungin lukiossa, joissa opiskelijoita on noin 2 100 ja opettajia noin 100.

Lisätietoja

https://lahdenlyseo.fi/web/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Tero Matkaniemi, tero.matkaniemi@lahti.fi, puh. 050 559 7968

Lahden kaupunki, Lahden lyseo
Osoite: Lahdenkatu 6, 15110 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!