test
Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori - Lappeenrannan kaupunki

Etsimme joukkoomme opettajia toteuttamaan opetussuunnitelmia sekä kehittämään koulujamme. Toimintamme uudistamisen painopisteenä kaikissa kouluissa on erityisesti hyvinvoinnin edistäminen ja laaja-alaisen osaamisen sekä perustaitojen vahvistaminen.

Toimintakulttuurimme perustuu ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen. Tiimityö on keskeinen kehittämiskohteemme. Haluamme työssämme olla vastuullisia, luotettavia ja rohkeita, oma-aloitteisia sekä yhdessäohjautuvia.

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta, jossa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehitystyö on vahvaa.
Tervetuloa joukkoomme!

Julistamme haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viran. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenrannan Lyseon lukio.

Toivomme, että opettaja on kiinnostunut kehittämään:
- luonnontieteellis-matemaattista linjaa
- yhteistyötä LUT-yliopiston ja työelämätahojen kanssa
- tiede- ja teknologiaopetusta.

Virkasuhteiden ensimmäiset sijoituspaikat on merkitty ilmoitukseen. Sijoituspaikat voivat kuitenkin vielä muuttua kunnan sisäisten virkojen siirtopyyntöjen käsittelyn myötä, mikä voi vaikuttaa täytettäviin tehtäviin liittyvään toivottuun erikoisosaamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin. Kuoreen merkintä, Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori.

Haastatteluun voidaan kutsua ja valituksi voi tulla vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 15.00.
Haastattelut ovat viikolla 7.

Virkasuhteet täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Ennen virkasuhteen vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lappeenrannan Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen, puh. 040 514 7615. Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi.
Hakemiseen ja hakemusasiakirjoihin sekä aikatauluun ym. liittyviin kysymyksiin vastaavat palvelussuhdesihteeri Milla Ropponen, puh. 040 141 8277. Sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lisätietoja

Lappeenrannan Lyseon lukio

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen. Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta. Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys. Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti. Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista. Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie! Lappeenranta on savuton työpaikka.


Osoite: Lönnrotinkatu 3, 53600 Lappeenranta

Rekommenderade jobb