Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori - Esbo stad

Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haukilahden lukio sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Otaniemessä Aalto-yliopiston kampuksella.Opiskelijoita meillä on n. 400.Haukilahden lukio toteuttaa ns. Koulu palveluna -mallia, jossa lukio käyttää opetuksessaan Aalto-yliopiston tiloja ja resursseja.Teemme laajamittaista yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa (mm. tekniikan, yhteiskuntatieteiden ja taiteen kanssa). Aalto-yliopisto on meidän merkittävin yhteistyökumppani.Haemme Haukilahden lukion matematiikan ja fysiikan lehtoria, joka on halukas ja innostunut kehittämään opetusta ja yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme :- Vahva halua kehittää sekä matematiikan että fysiikan opetusta- laajaa kokemusta erityisesti matematiikan ja fysiikan opettamisessa ja opetustyön kehittämisestä.- erinomaisia vuorovaikutustaitoja- Kokemusta korkeakouluyhteistyöstä- erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen tuntemusta sujuvaa käyttöä- halukkuutta rakentaa lukion yhteisöllisyyttä ja toimia lukion ryhmänohjaajana

  • Haukilahden lukio
  • JobbFast anställning
  • esp-3-735-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 22.5.2019 - 24.5.2019 15:45
  • EsboNyland

Pekka Piri 050-5906327 pekka.piri@espoo.fi Hanne Poikonen 041-4637644 hanne.poikonen@espoo.fi

Haukilahden lukio
Adress: Tekniikantie 3, 01250 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren