Luokanopettaja (2), Keski-Palokan koulu

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

KAHTA PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAA

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 1.8.2021 alkaen Keski-Palokan kouluun.

Keski-Palokan koulussa on noin 550 oppilasta vuosiluokilla 1.-6. Aikuisia koulussa on nelisenkymmentä. Koulumme on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2011. Meillä on vahva yhteistyökulttuuri, toimimme osallistavan kasvatuksen periaatteen mukaisesti. Valtakunnallista julkisuutta koulumme on saanut erityisesti monikymmenvuotisesta taiteilijayhteistyöstä ja joustavasta liikuntaluokasta.

Kelpoisuusehto on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Edellytämme näkemystä ja kokemusta inklusiivisessa toimintakulttuurissa toimimisesta ja yhteisopettajuudesta. Eduksi katsomme perehtyneisyyden käsityön opetukseen teknisen työn työtapoja käyttäen, liikunnan ja/tai kuvataiteen opetukseen sekä erityisopetukseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Virassa noudatetaan koeaikaa.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Esa Jaakkola, puh. 050 566 8580
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs