Tulisitko Lotilaan LUOKANOPETTAJAKSI alkuopetukseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022? Haettavana on kaksi opettajan tehtävää.

Tehtävänäsi on 1. luokan opetus. Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus ja hakijalle katsotaan eduksi kokemus alkuopetuksesta. Arvostamme valmiutta toimia tiimissä ja työpariopettajuudessa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa, positiivista ja sitoutunutta työotetta. Eduksi luemme vahvuuden musiikin opettamiseen ja / tai valmiuden opettaa käsityön pehmeitä materiaaleja myös ylemmillä luokilla.

Lotilan koulu on noin 440 oppilaan 1.-6. vuosiluokkien peruskoulu aivan Lahden keskustan tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussamme tarjotaan mm. painotetun musiikin opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme pidetään tärkeänä ryhmien hyvinvointia ja tiimityötä. Olemme KiVa-koulu ja toteutamme osallisuuskasvatusta eri tavoin, mm. Verso, Resto ja Välkkäri-toimintojen avulla. Koulussamme on nykyaikaiset ja muunneltavat opetustilat ja suuret piha-alueet. Toimimme yhteistyössä muiden alueen koulujen ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa. Koulussamme toteutetaan teknologiakasvatusta mm. robotiikan avulla.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lotilan-koulu/
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Rehtori Mia Kiiski, mia.kiiski@lahti.fi puh. 050 387 9754, arkisin klo 8.30- 16.00

Lahden kaupunki, Lotilan peruskoulu
Osoite: Vuoksenkatu 9, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs