Skip to main content
test
Luokanopettaja 2 kpl - Lahden kaupunki

Haemme kahta LUOKANOPETTAJAN viransijaista Länsiharjun peruskouluun ajalle 8.8.2022 - 3.6.2023.

Länsiharjun koulu on 1-6 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulussamme on noin 550 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulumme sijaitsee eteläisessä Lahdessa, ympäristössä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamiseen. Koulussamme annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Koulussamme on mahdollista opiskella A1-kielenä englantia sekä A2-kielenä espanjaa, ranskaa ja kiinan kieltä. Olemme liikkuva koulu.

Arvostamme erityisesti valmiutta opettaa alkuopetuksen luokkia, liikuntaa ja englannin kieltä 1-6 luokille sekä valmiutta innovatiiviseen yhteistyöhön ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin sekä positiivista asennetta luonnontieteen ja matematiikan opetukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, voidaan tehtävä täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viransijaisuuden vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Viransijaisuudessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 24.5.2022 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10500, opettajia ja ohjaajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lansiharjun-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Timo Helle, timo.helle@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Länsiharjun peruskoulu

Lahti on tehty kestäväksi

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Helsingintie 52, 15700 Lahti
Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb